Medisinske apparater og instrumenter

Nedenfor er medisinsk utstyr og instrumenter alltid laget av rustfritt stål, sprøytenål, steriliseringsbrett, desinfeksjonstank, skalpell og bistouri, medisinsk vogn.

Desinfeksjonstank

Disinfection tank

Medisinsk vogn

Medicative cart

Steriliserende skuffer

Sterilising trays

Skalpell og bistro

Scalpel&bistoury

Sprøytenål

Syringe needle