Arkbøyning

Bøyeutstyr er fra Italia, Sverige, Tyskland, Japan. Utstyret vedtar hydraulisk avbøyningskompensasjonssystem, som har utmerket høyhastighets posisjoneringsfunksjon, høy bøyepresisjon og god beskyttelseseffekt på plateoverflaten. Et av våre største utstyr bøyelengder samsvarer med 15 meter, er mye brukt i skipsindustrien, byggemaskiner fok, stort kjemisk utstyr, tungveis sveiset rør, jernbanetransport og andre næringer.

Plate / ark tykkelse: <50mm
Bredde: <3000mm
Lengde: <15000mm

Bending products
Bending products
Bending products
Bending products
Bending products
Bending products
Bending products
Bending products
Bending products
Bending
Thick plate Bending
Stainless steel Bending machine